Stichting Imagen werkt aan culturele uitwisseling tussen mensen uit verschillende culturen (mundial) en initieert en ondersteunt multiculturele projecten. Vooral activiteiten van kunstenaars en hun relatie met de omgeving spelen een centrale rol. Vrouwelijke kunstenaars krijgen veel ruimte en spelen een prominente rol in de projecten. Zij initiëren, motiveren, organiseren en beheren de activiteiten. Op deze wijze werkt Imagen ook aan de verbetering van de positie van vrouwen in de kunst zowel in Nederland als elders.

Imagen stimuleert en organiseert projecten met culturele activiteiten in Nederland en in ‘buitenlanden’. Zij nodigt kunstenaars uit naar Nederland te komen of stimuleert projecten in de ‘buitenlanden’ waar ook Nederlandse kunstenaars hun werk uitvoeren.

Kunstenaars die werken aan culturele uitwisseling en contact tussen diverse kunstdisciplines of mensen van diverse culturele achtergrond worden uitgenodigd contact met de stichting op te nemen via email imagenmundial1996@gmail.com.

Viva la Mar  

Op dit moment in 2019 worden er volop activiteiten ontwikkeld in Cuba. Na enkele jaren voorbereiding staat het project ‘Viva la Mar’ in de steigers. Het is een meerjarig project dat de klimaatproblematiek via de inzet van kunst en cultuur terugbrengt naar de menselijke maat.

logo Imagen

De drijvende kracht achter Imagen, Erica Rodrigues, heeft in Cuba een plek gevonden waar het hart van dit project zal kloppen. Dit is een goed geoutilleerde locatie waar Imagen een cultureel centrum voor dit project wil ontwikkelen Zij heeft hier vergaderingen belegd met lokale, regionale en landelijke overheid en met de Unie van Schrijvers en Artiesten van Cuba, UNEAC. Aan deze organisaties heeft zij dit locale en ook internationale project ‘Viva La Mar’ gepresenteerd en samenwerking besproken. 

Er wordt nu druk gewerkt om de start van het project mogelijk te maken. Er ligt een projectplan, ontwikkeld op basis van voorbereidende verkenningen en pilot activiteiten. Het speerpunt is samenwerking tussen culturele organisaties, kunstenaars en mensen in Cuba en het Nederlands Koninkrijk. Meer informatie kunt u aanvragen via email: imagenmundial1996@gmail.com