Imagen zakelijk

De Stichting Imagen wordt door drie vrouwen bestuurd die hun kennis en enthousiasme inzetten om projecten en activiteiten te laten slagen. De bestuursactiviteiten van de bestuursleden zijn onbezoldigd. De reis- en verblijfskosten en of andere kosten die worden gemaakt in het kader van de uitvoering van de bestuurstaken worden uitsluitend vergoed tegen overlegging van rekeningen en andere bewijsstukken.

Erica Rodriguez (algemeen bestuurslid) theatermaken en de drijvende kracht achter Imagen.

Noortje van Kleef (voorzitter) ingenieur/ondernemer

Jacqueline Gerretsen (secretaris en voorlopig penningmeester) projectontwikkeling en culturele communicatie

U kunt hier het beleidsplan downloaden 

In het kort

Financiën

Imagen heeft de laatste jaren gewerkt aan onderzoek en uitbreiding van contacten en geen projecten georganiseerd. Tussen 31-12-2012 en 31-12-2015 waren de kosten beperkt tot het minimum. Er zijn uitsluitend kosten voor de bankrekening, kvk-registratie en porto afgeboekt, er zijn geen andere beheerkosten, vergoedingen van onkosten of vacatie kosten uitgegeven.  In 2016 is de voorbereiding voor het project Viva La Mare gestart en 2017 en 2018 zijn in natura bijgedragen voorgeschoten in het kader van dit project in de vorm van lokatie-kosten, organisatie van vergaderingen, pilot-activiteiten en representatie kosten die zijn gemaakt in Cuba.

Contactgegevens

Stichting Imagen, gevestigd in Amsterdam. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nr.41215979, RSIN nummer 804897694 adres: Sarphatipark nr 103 1, 1073 CV Amsterdam, Nederland.

Email: imagenmundial1996@gmail.com Website www.imagen-mundial.nl